.:: RAZISKAVE

Na Inštitutu se aktivno ukvarjamo z različnimi psihološkimi raziskavami in projekti. Svetujemo organizacijam in posameznikom, ki načrtujejo ali izvajajo raziskovalne projekte. Po naročilu izvedemo raziskave za različne namene.

Področja raziskovanja, s katerimi smo se ukvarjali oziroma se ukvarjamo:

 • Medosebni odnosi
 • Teorija navezanosti v odraslosti
 • Proces separacije in individualizacije
 • Psihološke značilnosti menstruacije
 • Integrativna paradigma v psihoterapiji
 • Razvoj novih psiholoških instrumentov za merjenje medosebnih odnosov
 • Objektni odnosi in odvisnost od drog

Razvili smo dva nova psihodiagnostična instrumenta za ugotavljanje medosebnih odnosov: Slikovni test separacije in individualizacije (STSI) in Test objektnih odnosov (TOO).

Slikovni test separacije in individualizacije (STSI)

 • Avtorja: Žvelc Gregor in Žvelc Maša, 2000

Slikovni test separacije in individualizacije (STSI) je nov slovenski instrument za ugotavljanje procesov separacije in individualizacije ter navezanosti v adolescenci in odraslosti. Je polprojekcijski test. Sestavljajo ga različne slike, ki ponazarjajo odnose s pomembnimi drugimi osebami:

 • Materjo
 • Očetom
 • Partnerjem ali prijateljem
 • Otrokom

Pri posamezniku ugotavljamo, kakšen je njegov odnos v luči navezanosti, osamosvajanja in identitete (npr. odvisen, ambivalenten, separiran, konflikten odnos idr.). Izvemo, ali je z odnosom zadovoljen, kakšne težnje v odnosu so zanj značilne ter kakšne je dinamika želja v odnosu.

Dodatno uporabimo tudi Vprašalnik o pomenu posameznih slik, kjer oseba opiše, kaj si predstavlja pod posameznimi slikami, kar ima še dodatno diagnostično vrednost.

Raziskave (Žvelc, G., 1998, Žvelc, G. in Žvelc M., 2000 in Žvelc, 2003) potrjujejo dobro veljavnost testa, občutljivost in ekonomičnost. Na voljo so tudi norme od 11 leta do starosti. Test se lahko uporablja v raziskovalne namene in v praksi. Preveden je v angeški in španski jezik. V praksi ga uporabljamo pri psihodiagnostiki in kot pomoč pri svetovalnem delu na področjih:

 • Delo z otroci, mladostniki, odraslimi in družinami
 • Klinično psihološkem delu
 • Šolskem svetovalnem delu
 • V socialnem varstvu

Test nam nudi hiter, vendar temeljit vpogled v posameznikove odnose s pomembnimi ljudmi.Test objektnih odnosov (TOO)

 • Avtor: Žvelc Gregor, 1998

Test objektnih odnosov je samoocenjevalni vprašalnik, kjer osebe na petstopenjski lestvici ocenijo, v kolikšni meri določena značilnost v odnosih velja zanje. Test meri šest dimenzij medosebnih odnosov:

 • Simbiotično zlivanje
 • Separacijska anksioznst
 • Strah pred požrtjem
 • Socialna izolacija
 • Egocentrizem
 • Narcisizem

Dimenzije testa se nanašajo na temeljne aspekte diadnih odnosov, ki jih opisujejo avtorji teorije objektnih odnosov, teorije navezanosti in drugih interpersonalnih teorij. Test vsebuje tudi kontrolno lestvico za ugotavljanje socialne zaželenosti odgovorov in naključnega, slepega odgovarjanja. Test je ustrezno zanesljiv, študije podpirajo tudi njegovo notranjo in zunanjo veljavnost (Žvelc, 1998b, Žvelc, 2000 in Kobal, 2001). Izdelane so norme za populacijo študentov, kmalu bodo dostopne tudi norme za dijake, odrasle in psihiatrične paciente.

Test je uporaben v raziskovalne namene (raziskovanje odnosov pri normalni in klinični populaciji), v psihodiagnostiki in svetovalnem in terapevtskem delu (npr. spremljanje učinkov terapije).
   
 
CopyRight 2006
   
   
Vsebina je avtorsko zaščitena. Stran je izdelal Jure Žvelc © zvelc.com
Čas urejanja strani: 0.006287 sekund