.:: ZALOŽBA IPSA


V Založbi IPSA je izšla nova knjiga z naslovom RAZVOJNE TEORIJE V PSIHOTERAPIJI – Integrativni model medosebnih odnosov. Avtor knjige je doc. dr. Gregor Žvelc.

Knjiga bralcu predstavi razvojne teorije, ki so pomembne za razumevanje in delo s klienti v različnih psihoterapevtskih šolah. Razvojne psihološke teorije razlagajo, kako se osebnost oblikuje na podlagi zgodnjih medosebnih odnosov.

Knjiga je namenjena vsem bralcem in bralkam, ki jih zanima razvoj osebnosti na podlagi medosebnih odnosov v zgodnjem otroštvu. Še posebej pa bo knjiga zanimiva psihologom, študentom psihoterapije in psihoterapevtom različnih psihoterapevtskih orientacij.

Knjiga je trenutno RAZPRODANA! Za več informacij nam lahko pišete na elektronski naslov: admin@institut-ipsa.si ali nas pokličete na telefonsko številko 01 511 10 29.


V letu 2011 je Založba IPSA izdala knjigo z naslovom PSIHOTERAPIJA. Uredili so jo: Maša Žvelc, Miran Možina in Janko Bohak.

V splošnem delu knjige Psihoterapija so podani temeljni koncepti psihoterapije ter razvoj psihoterapije v Sloveniji. V specifi cnem delu pa je predstavljenih 13 psihoterapevtskih pristopov: psihoanaliza in psihoanaliticna psihoterapija, psihodinamska psihoterapija, vedenjsko kognitivna terapija, logoterapija, realitetna terapija, psihodrama, gestalt terapija, transakcijska analiza, transpersonalna psihoterapija, sistemska psihoterapija, ter dve smeri integrativne psihoterapije. Avtorji prispevkov izvajajo predstavljeno psihoterapijo v praksi tudi sami.

IZ RECENZIJ:

V Sloveniji imamo ne glede na ozemeljsko in populacijsko majhnost zastopane »skoraj vse« pomembnejše psihoterapevtske pristope in aktualnost te knjige se kaže tudi v pluralnosti opisanih pristopov. Predstavljenih je 13 psihoterapevtskih smeri, vkljucno z uporabnimi informacijami. Podrobne predstavitve teoreticnega in zgodovinskega ozadja posameznih pristopov bodo v pomoc psihoterapevtom, ki jih zanimajo drugacni pogledi na podrocje od tistega, ki ga imajo sami, pa tudi vsem drugim strokovnjakom, ki se pri delu soocajo z ljudmi v stiskah ali enostavno vsem, ki jih podrocje zanima. Študentom psihoterapije bo preglednost knjige olajšala odlocanje za usmeritev v posamezen pristop, uporabne informacije, ki so podane ob vsakem pristopu, pa bodo v pomoc tistim, ki išcejo psihoterapevtsko pomoc. Bralci so s knjigo pridobili odlicen pregled sodobne psihoterapije ter tudi vpogled v številne izvire, iz katere crpa mogocna reka, ki je po stoletju razvoja postala mogocen tok ter samostojen poklic.

(Doc. dr. Robert Masten)

Kljub razširjenosti in vcasih tudi popularizaciji psihoterapije v zadnjih dveh desetletjih se nerazpoznavnost psihoterapije ohranja. Zato je potreba po tovrstnih informacijah ter vednosti razumljiva in zato je izid pricujocega zbornika zelo dobrodošel. Zbornik je dragocen prispevek, ki združuje na enem mestu informacije, ki bi jih sicer moral iskati po razlicnih virih. Ker ni namenjen eni sami ciljni skupini, bo bralec sam selektiven in poiskal tisto, kar potrebuje ali ga zanima. Razmišljujoc bralec pa bo s pazljivim branjem dobil še vec: lahko bo ugotavljal, kako se konceptualni aparati posameznih pristopov na razlicen nacin lotevajo in uspevajo zajeti eno samo cloveško realnost.

(Izr. prof. dr. Rudi Kotnik)

NAROČILO KNJIGE:

Knjiga je trenutno RAZPRODANA! Za več informacij nam lahko pišete na elektronski naslov: admin@institut-ipsa.si ali nas pokličete na telefonsko številko 01 511 10 29.


Ob koncu leta 2007 smo izdali knjigo z naslovom JAZ in MI: Raziskovanje Temeljev Socialne Psihologije avtorja dr. Mateja Černigoja.

O KNJIGI:

Avtor se v pričujoči znanstveni monografiji loteva najpomembnejših vprašanj socialne psihologije. V ospredju je vprašanje odnosa med posameznikom in družbo, na katerega pa ni mogoče odgovoriti brez pojasnitve socialne motivacije. S kritičnim in logično konsistentnim pristopom mu uspe povezati spoznanja avtorjev kot so Mead, Piaget, Maturana in Varela ter Berger in Luckmann v nov model, ki predstavlja na področju socialne psihologije pravi paradigmatski preskok. Avtor oblikuje novo celostno teorijo socialne psihologije, v katero so vgrajeni vsi pomembnejši pojavi tega področja, vendar videni z novega vidika, ki predstavlja svežo in izvirno rešitev. Pri tem velja izpostaviti predvsem originalno pojasnitev sebstva kot avtopoetske enote ter opredelitev pojma socialne resničnosti. Zaradi izjemne širine pri obravnavi temeljnih vprašanj odnosa med posameznikom in družbo ter jasno opredeljenih epistemoloških in ontoloških izhodišč pa je Černigojev model uporaben ne le za (socialno) psihologijo, pač pa za družboslovje v celoti. Delo krasi tudi uporabljena terminologija. Visoko notranje konsistenten teoretični model namreč omogoča enoznačno opredelitev vseh ključnih pojmov, kar je v socialnopsihološki literaturi praktično brez primerjave.

(Iz recenzije dr. Janeza Bečaja)

O AVTORJU:

Matej Černigoj je doktor znanosti s področja psihologije. Zaposlen je na Oddelku za psihologijo Filozofske fakultete v Ljubljani, kjer predava predmet Socialna psihologija I. Socialna psihologija oziroma širše problemsko polje odnosa med posameznikom in družbo je tudi njegovo osrednje raziskovalno področje, ki se mu zadnja leta posveča predvsem z vidika epistemologije in metodologije prvo- in drugoosebnega raziskovanja zavesti ter samospoznavanja.


NAROČILO KNJIGE:

S klikom na naslednjo povezavo - NAROČILNICA se vam odpre naročilnica za knjigo. Lahko jo izpolnite in jo pošljete na naš naslov:
ZALOŽBA IPSA,
Inštitut za integrativno psihoterapijo in svetovanje,
Stegne 7, 1000 Ljubljana

Prav tako knjigo lahko naročite s klicem na telefonsko številko: 01 511 10 29 ali pa tako, da nam pišete na naš elektronski naslov: admin@institut-ipsa.si.
   
 
CopyRight 2006
   
   
Vsebina je avtorsko zaščitena. Stran je izdelal Jure Žvelc © zvelc.com
Čas urejanja strani: 0.001494 sekund