.:: POZITIVNA PSIHOLOGIJA

Pozitivna psihologija je področje psihologije, ki se ukvarja z raziskovanjem in krepitvijo človekovih virov in potencialov.


CELOSTNO OBVLADOVANJE STRESA

Celostno obvladovanje stresa (COS) je program, ki skuša celostno vplivati na kvaliteto posameznikovega življenja. Osnova programa je učenje čuječnosti (mindfulness), ki je praksa zavedanja in opazovanja našega trenutnega doživljanja. Praksa čuječnosti je ena izmed najučinkovitejših metod obvladovanja stresa, ki je tudi raziskovalno potrjena. Poleg prakse čuječnosti program vključuje spoznanja sodobne pozitivne psihologije, kognitivne terapije, transakcijske analize in integrativne psihoterapije.

ČUJEČNOST (Mindfulness)
Čuječnost je nepresojajoče zavedanje sedanjega trenutka. Ko smo čuječni, se zavedamo svojega trenutnega doživljanja, ne da bi ga poskušali spremeniti ali mu ubežati. Svojega doživljanja se zavedamo z odprtostjo, sprejemanjem in radovednostjo.

V številnih znanstvenih raziskavah je bilo ugotovljeno, da ima takšen pristop do lastnega doživljanja pomembne pozitivne učinke na številnih področjih življenja, vključno z boljšim počutjem, zmanjšanjem stresa, tesnobe in depresivnosti, izboljšanjem na področju partnerskih odnosov in večjo kvaliteto življenja nasploh.

Programa Mindfulness Based Stress Reduction (MBSR) in Mindfulness Based Cognitive Therapy (MBCT) pomembno vplivata na zmanjšanje stresnih težav in na preprečevanje ponovitve simptomov depresije. Naš program je skladen z obema pristopoma, le da smo v psihoedukativni del vključili spoznanja transakcijske analize in integrativne psihoterapije.

Več o čuječnosti si lahko preberete v članku Miha Černetiča:
 • Černetič, M. (2005). Biti tukaj in zdaj: Čuječnost, njena uporabnost in mehanizmi delovanja. Psihološka obzorja, 14 (3), 73-92.

  Več o programu Celostno obvladovanje stresa pa si lahko preberete tudi v članku, ki ga je udeleženka programa objavila v reviji O Osebnosti:
 • Delavnica proti stresu

  UPORABNOST PROGRAMA:
  Program COS je uporaben zlasti za obvladovanje naslednjih težav:
  › stres na delovnem mestu, v družini in vsakdanjem življenju,
  › telesne težave (povišan krvni pritisk, astma, glavoboli, težave s kožo...),
  › motnje spanja,
  › občutki tesnobe, panike in različni strahovi,

  UČINKI:
  • povečana sposobnost sproščanja in doživljanja občutka miru,
  • več energije, entuziazma in višje vrednote življenja,
  • višja samozavest in boljša sposobnost sprejemanja življenja takega, kot je,
  • povečana sposobnost obvladovanja tako kratkoročnih kot dolgoročnih stresnih situacij.

  VSEBINA SREČANJ:
  1) Čuječnost: biti tukaj in zdaj
  2) Stanja jaza in čuječnost
  3) Stres in psihološko obvladovanje stresa
  4) Dihanje in obvladovanje stresa
  5) Čustvena pismenost
  6) Moč misli in prepričanj
  7) Medosebni odnosi in komunikacija
  8) Osebnostni stili in stres
  9) Kvaliteta življenja in zavedanje

  IZVEDBA PROGRAMA:
  Dvomesečni program vključuje eno individualno in 9 skupinskih srečanj, ki potekajo enkrat tedensko po dve uri ter eno celodnevno srečanje. Posamezna srečanja vključujejo teoretični del in izkustvene vaje, prav tako pa udeleženci v času med srečanji delajo domače naloge.
  Udeleženci v programu dobijo tudi gradivo za izvajanje domačih nalog, in sicer izročke ter tri CD-je z navodili za vadbo doma.

  IZVAJALKI COS-a:
  Melita Košak, je univerzitetna diplomirana psihologinja in certificirana transakcijsko-analitična psihoterapevtka. V okviru Bangor University v Veliki Britaniji se je izobraževala za učiteljico Na čuječnosti temelječe kognitivne terapije (ang. Mindfulness Based Cognitive Therapy - MBCT). Na Inštitutu IPSA je vodja Centra za raziskovanje in razvoj čuječnosti, kjer je med prvimi v Sloveniji začela izvajati na čuječnosti temelječe 8-tedenske programe. Je soavtorica članka "Na čuječnosti temelječa transakcijska analiza" (ang. Mindfulness Based Transactional
  Analysis - MBTA), ki je bil objavljen v Transactional Analysis Journal.

  Program bo vodila Mateja Škorc, univerzitetna diplomirana psihologinja in specializantka transakcijsko analitične psihoterapije. V okviru Inštituta za integrativno psihoterapijo in svetovanje, Ljubljana se je izobraževala za učiteljico na čuječnosti osnovanih programov. Psihoterapevtsko dela s posamezniki, pari in skupinami in vodi programe čuječnosti. Mateja je tudi učiteljica joge z več kot 20 leti izkušenj.

  PRISPEVEK:
  Prispevek za deset srečanj (25 šolskih ur) in eno celodnevno srečanje (8 šolskih ur) znaša na osebo 344,26 EUR + 22% DDV. Za redne študente, brezposelne, študente Inštituta IPSA, člane Društva SINTA in udeležence "Naprednega treninga za učitelje čuječnosti (1. stopnja)": 172,13 EUR + 22 % DDV.

  KJE IN KDAJ?
  V Ljubljani bodo srečanja potekala ob torkih med 18.15 in 20:15 uro v prostorih Inštituta IPSA, Stegne 7, (4. nadstr.).

  Termini:
  1 14.03. - 09.05.2017
  2 03.10. - 28.11.2017

  Organiziramo tudi izvedbe za zaprte skupine.

  INFORMACIJE IN PRIJAVE:
  Število mest je omejeno, zato bomo upoštevali prijave po vrstnem redu.
  Prijavljeni bodo vabljeni na prvo individualno srečanje. Kotizacija se plača po individualnem srečanju do pričetka programa na račun Inštituta IPSA. Prijavo pošljite na naslov Inštituta. Prijavite se lahko tudi po telefonu ali elektronski pošti.  PREVENTIVNI PROGRAM ZA PREPREČEVANJE DEPRESIJE

  Program je usmerjen v preprečevanje pojavljanja ali poglabljanja depresivnih stanj. Program temelji na čuječnost usmerjeni kognitivni terapiji (Mindfullness based cognitive therapy), ki je namenjena preventivi pojavljanja depresivnih epizod. Pristop temelji na učenju čuječnosti (mindfulness) in vsebinah, ki se usmerjajo na poznavanje in obvladovanje depresije. Program razvija nov odnos do samega sebe – sprejemajoče zavedanje misli, čustev in telesnih reakcij.

  KAJ JE DEPRESIJA?
  Depresija je resno in dalj časa trajajoče stanje, za katerega je značilno, da normalna žalost preraste v boleča stanja obupa, brezvoljnost, pomanjkanje motivacije in utrujenost. Kadar se depresivna stanja še poslabšujejo, prihaja tudi do občutij skrajne žalosti in obupa, skupaj z nizkim samospoštovanjem, občutki krivde, težavami s pomnenjem in pozornostjo. Pojavijo se lahko še spremembe v delovanju osnovnih telesnih funkcij, npr. motnje spanja, hranjenja, zmanjšana fizična aktivnost. Nemalokrat so prisotna občutja nevrednosti, nesmiselnosti življenja in s tem misli, da ni vredno živeti.

  VSEBINA PROGRAMA:
  - učenje prepoznavanja depresivnih stanj
  - pridobivanje teoretičnih znanj o depresiji – o njenem nastanku, poteku, lastnostih
  - pridobivanje znanj o lastnem individualnem in medosebnem načinu delovanja
  - učenje vzpostavljanja novega odnosa do izkušenj z depresivnimi stanji
  - pridobivanje novih spretnosti vzpostavljanja odnosa do svojih čustev, misli in telesnih občutkov

  KOMU JE PROGRAM NAMENJEN:
  Psiho-edukativni program je namenjen posameznikom, ki:
  - so v preteklosti imeli depresivne simptome,
  - se večkrat srečujejo z depresivnimi občutji,
  - so v preteklosti že imeli depresijo.

  Program ni namenjen osebam, ki so trenutno v depresiji.

  IZVEDBA PROGRAMA:
  Dvomesečni program vključuje eno individualno in 9 skupinskih srečanj, ki potekajo enkrat tedensko po dve uri. Posamezna srečanja vključujejo teoretični del in izkustvene vaje, prav tako pa udeleženci v času med srečanji samostojno delajo doma. Delo doma je usmerjeno na učenje čuječnosti in prenos veščin iz programa v vsakodnevno življenje.

  IZVAJALKA PROGRAMA:
  Melita Košak, univ.dipl. psihologinja, transakcijsko analitična psihoterapevtka

  Termini:
  Trenutno ni razpisanih novih terminov!  Coaching

  V okviru Inštituta za integrativno psihoterapijo in svetovanje izvajamo coaching po principih pozitivne psihologije. Coaching je namenjen vsem, ki želijo izboljšati svoje funkcioniranje v službi ali vsakdanjem življenju. Še posebej lahko coaching pomaga ljudem, ki si želijo izboljšati svoje udejstvovanje na področju športa, glasbe, igralstva, nastopanja v javnosti...

  Coaching je namenjen tudi vodstvenim delavcem, ki želijo v organizacijah vzpodbujati kreativnost, zadovoljstvo pri delu ter dosegati večjo produktivnost.

  Pri coachingu integriramo različne metode in tehnike dela, med drugim spoznanja transakcijske analize, kognitivno-vedenjske terapije ter metode 'EMDR Performance Enhancement'. Izhajamo iz osnovne predpostavke, da v človeku obstaja naravna težnja po osebnostnem razvoju in integraciji, ki pa je včasih zaradi različnih dejavnikov lahko blokirana. Coach pri tem deluje kot facilitator, ki omogoča, da oseba najde stik s svojimi pozitivnimi viri ter jih uporabi pri reševanju svojih težav.
 •    
   
  CopyRight 2006
     
     
  Vsebina je avtorsko zaščitena. Stran je izdelal Jure Žvelc © zvelc.com
  Čas urejanja strani: 0.000869 sekund