.:: KAJ JE INTEGRATIVNA PSIHOTERAPIJA?

Integrativna psihoterapija poudarja pomembnost celostnega pristopa pri delu z ljudmi. Njen cilj je integracija osebnosti, kar pomeni integracijo čustvenih, kognitivnih in fizioloških sistemov posameznika z upoštevanjem socialne in duhovne dimenzije.

Integrativna psihoterapija izhaja iz prepričanja, da se posamezne psihoterapevtske šole nanašajo le na en vidik človekove osebnosti. Zaradi tega integrativna psihoterapija povezuje različne pristope k psihoterapiji (transakcijsko analizo, sodobno psihoanalitično terapijo, kognitivno-vedenjsko terapijo, gestalt terapijo in druge usmeritve).

Psihoterapevtske intervence, ki jih uporabljamo v integrativni psihoterapiji, izhajajo iz raziskav o normalnih razvojnih procesih in na teorijah, ki opisujejo obrambne procese, do katerih pride zaradi težav v normalnem razvoju. Še posebej so pri tem pomembni dejavniki, ki so skupni različnim psihoterapevtskim šolam, pri čemer igra terapevtski odnos osrednjo vlogo.

Integrativna psihoterapija/svetovanje se uporablja pri delu s posamezniki, pari, družinami in skupinami. Več o integrativni psihoterapiji lahko izveste na naslednjih spletnih straneh:

Glej tudi: Diploma iz IP / Predavatelji
   
 
CopyRight 2006
   
   
Vsebina je avtorsko zaščitena. Stran je izdelal Jure Žvelc © zvelc.com
Čas urejanja strani: 0.001510 sekund